ĐỨC GIÁM MỤC Phụ Tá Thomas Vũ Đình Hiệu Ban Bí Tích Thêm Sức tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc

Written By nguyenthuong info on Thứ Hai, ngày 08 tháng 8 năm 2011 | 5:19:00 SA

Sánh Chúa nhật 31 Tháng 07 năm 2011. Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu , Kinh lý mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức cho 163 em tại nhà thờ chính tòa Giáo phận Xuân lộc.

  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

nguyenthuong.info@gmail.com

Bài Đăng Được Xem Nhiều

PC World.Com

VANESSA MEA (Vĩ Cầm)

BodyRock.TV (10 Phút Thể Dục)

Nguyenthuong Media