ĐỨC GIÁM MỤC Phụ Tá Thomas Vũ Đình Hiệu Ban Bí Tích Thêm Sức tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc

Written By nguyenthuong info on Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011 | 5:19:00 SA

Sánh Chúa nhật 31 Tháng 07 năm 2011. Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu , Kinh lý mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức cho 163 em tại nhà thờ chính tòa Giáo phận Xuân lộc.

  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

nguyenthuong.info@gmail.com

Bài Đăng Được Xem Nhiều

PC World.Com

VANESSA MEA (Vĩ Cầm)

BodyRock.TV (10 Phút Thể Dục)

Nguyenthuong Media