HỒNG ÂN KHẤN DÒNG & Tạ Ơn KIM KHÁNH - DÒNG ĐAMINH TAM HIỆP

Written By nguyenthuong info on Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011 | 8:29:00 CH

Chúc Mừng Bề Trên Tổng Quyền Khóa Mới
Khuôn Viên Hội dòng Đaminh Tam hiệp chào Thân nhân, Khách quý khắp nơi về thăm dựThánh lễ Tạ ơn Kim khánh cho ba Nữ tu và Khấn trọn cho chín khấn sinh. Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh chủ sự Thánh lễ tạ ơn - hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của Đức ông Vinhsơn, Quý cha đại diện Dòng tu, Quý cha Quăn hạt, Quý cha, Quý tu sĩ các Hội dòng và Anh Chị em giáo dân . Đồng Thời trong Thánh Lễ Bề Trên Tổng quyền mới ra mắt trong sự hân hoan và chúc mừng của Đức cha Giáo phận Xuân Lộc.
    

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

nguyenthuong.info@gmail.com

Bài Đăng Được Xem Nhiều

PC World.Com

VANESSA MEA (Vĩ Cầm)

BodyRock.TV (10 Phút Thể Dục)

Nguyenthuong Media