Đức Giám Mục ĐALẠT Antôn VŨ HUY CHƯƠNG Dâng Lễ Tạ Ơn Cùng Tân Linh Mục Giáo Phận Xuân Lộc

Written By nguyenthuong info on Thứ Ba, ngày 12 tháng 7 năm 2011 | 6:24:00 SA

Đức Giám Mục ĐALẠT Antôn VŨ HUY CHƯƠNG  
Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Cùng Tân Linh Mục Đaminh VŨ VĂN HOÀI , Giáo Phận XUÂN LỘC
Một Số Hình Ảnh Thánh Lễ ( Photo nguyeenthuhong media )


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

nguyenthuong.info@gmail.com

Bài Đăng Được Xem Nhiều

PC World.Com

VANESSA MEA (Vĩ Cầm)

BodyRock.TV (10 Phút Thể Dục)

Nguyenthuong Media