Đức Giám Mục ĐALẠT Antôn VŨ HUY CHƯƠNG Dâng Lễ Tạ Ơn Cùng Tân Linh Mục Giáo Phận Xuân Lộc

Written By nguyenthuong info on Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011 | 6:24:00 SA

Đức Giám Mục ĐALẠT Antôn VŨ HUY CHƯƠNG  
Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Cùng Tân Linh Mục Đaminh VŨ VĂN HOÀI , Giáo Phận XUÂN LỘC
Một Số Hình Ảnh Thánh Lễ ( Photo nguyeenthuhong media )


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

nguyenthuong.info@gmail.com

Bài Đăng Được Xem Nhiều

PC World.Com

VANESSA MEA (Vĩ Cầm)

BodyRock.TV (10 Phút Thể Dục)

Nguyenthuong Media